تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
یه دنـــ✨ــیای دخمـــ👧ـــلونه ...پراز عاشقـــــ👫ـــانه های خــ😍ـاص ویواشــــ🙈ـــکی..


۹ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

میگما ببخشید اینقد اسباب زحمت میشم :(((😔

این جناب همسر ما یه هفته رفته سربازی🤧😭😭😭😢

ولی تماس نگرفته😡😠😱😭

آیا کسی هست که شماره پادگان آموزشی کچویی کرج روداشته باشه؟؟😭😭

ممنون میشم بهم بگید؟؟🙂🙂😘

تواینترنت لامصب که نبود کلافه شدم😡😡😡


اقای فضلی امیدوارم به ارزوهای قشنگت  برسی ودندان پزشک موفقی بشی :)🙂🙂

اجی ملیناوماجده جونم ممنون که پستموبازنشرکردین 😘😘😘

اگه شمانبودین من چیکا میکردم😥😥😪😪

خاک پاتونم به ارزوهای قشنگتون هرسه تون برسید🤗🤗🤗

خدایاورتون همیشه😍😍😍😄

عاشقتونم اجیای گلم

اگه نداشتم شماهاروچه خاکی به سرم میریختم😥😥

بازم بگم ممممممنوووووووونمممممممم💝💝💝


ازاونجایی که جانب بنده درگیر کارای یادواره شهدا که قراره فردابرگزار بشه بودم😕😕😕

ازانجایی که معلم ریاضیمون تخصصش ریاضی نیس😖😖😓😔

من این فصل هیچی نگرفتم...😭😭😭😭😭

دوساعت نبودم کلاس 😢😢

اومدم میبینم یه عالمه درس داده😪😪😪

دوستای خنگمم که سرکلاس بودن بازم نگرفتن ازمن بدتر ..یه چی اون ورتر انگار😤😤😤

تازه ساعت 6 😳😳

توگروه نوشته:دوازدهمیای گلم فردا امتحان ریاضی دارین یادم رفته بگم بهتون😕😕😕😒

اخه فراموشی تاچه حد🤢🤢

هلاک این حافظشم نشسته قشنگ غروب جمعه به ادم میگه ..😵😵😵

تازه نیم ساعت توشک بودم اخه مگه میشه؟؟😲😲

نشستم فاز درسخوندن ورداشتم🙃🙃

هیچی به هیچی 😩😩

من نگابه کتاب ریاضی کتاب ریاضی نگا به من😲😲

اقا کسی نیس منو از این فلاکت نجات بده😭😭

ینی فردامن بااون مدیر کاردارم 😡😡😡

واون معلم ....😡😡😡


❤22❤

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻮﺭﺕﺩﺍﺩﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﯽ ﺗﻨﺪﻭﺗﻨﺪ ﺁﺏ
ﺑﺨﻮﺭﯼ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ ﺑﺎ❌
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﮐﻨﯽ؟❌
ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺕﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ❌
ﺑﻐﻀﺘﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﺍﺯ ﻋﺮﻕ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ❌
ﺑﯿﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﺧﯿﺴﯽ❌
ﭼﺸﻤﺎتو ﺑﺒﯿﻨﻦ؟؟❌
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ❌
ﺻﺪﺍﯼ ﻫﻖ ﻫﻘﺖ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻧﺸﻪ❌
ﺑﺎﺩﺳﺖ ﺟﻠﻮ دهنتو ﺑﮕﯿﺮﯼ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ❌
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﭘﻒ ﮐﺮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ کسی ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟❌
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ !!! ﺑﮕﯽ❌
ﺧﻮﺑﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺪﺍﺕ بهش ﺑﮕﻪ❌
ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﻦ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﺎتو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮑﺖ❌
ﻧﯿﺎﺩ ..ﻧﻔﻬﻤﻦ ﻋﻤﻖ غصتو ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪﺵ ﻟﻮ ﺑﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ❌
ﻋﺠﯿﺐ ﺧﺮﺍﺑﻪ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﯼ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﭙﺮﺳﯽ :ﺩﺭﺩﺕ❌
ﭼﯿﻪ؟؟ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩتو ﺍﺫﯾﺖ❌
ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ❌
ﺑﺪﯼ؟؟؟❌
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ......؟؟؟؟❌
ﺍﮔﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﯽ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ❌
ﭼﯿﺰﺍﺭﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ؟؟❌
❌⬅️خیلی ﺳﺨﺘﻪ.........


اینجادیگه عاشقانه طوری  نیس😪


❤21❤+🎶

دلتنگی را فقط آغوش رفع میکند ❣
دلتنگی را شنیدن صدایش رفع میکند آنهم نه از پشت گوشی،
درست از کنار گوشت...
دلتنگی را یک ساعت زل زدن توی چشمهایش بدون حتی پلک زدن رفع میکند...
درمان دلتنگی یک کافه دنج است،بنشینی کنارش،
نور مایل بتابد به صورتش،
زل بزنی به نیم رخش،
دستش دور شانه ات باشد و صدای نفس هایش را بشنوی،
قهوه بزنی با عطر تنش
و دستش که دورت پیچیده شده را
هر چند دقیقه یکبار فشار دهی،
که بگویی ببین بودنت خیلی خوب است،
بودنت اینجا،اینطوری توی آغوشم خوب است❤
خیلی خوب

من چقد دلتنگ توام.....❤20❤

اولین باری که دلت میشکنه اولین باری که یه تلخیو توزندگیت مزه میکنی

اولین باری که بادرد اشنامیشی

فریادمیزنی حال بدتوبه همه نشون میدی ،درون وبیرونت باهم آوارمیشه،به غریبه وآشنامتوسل میشی،

واسه دردودل کردن وآروم شدن ....

تهش اینه که هر بار تو آیینه ضعیف ترین موجود دنیا رو میبینی

ازخودت و احوال پریشونت بیزارمیشی

یه مدت که بگذره .....

دوز دردا وتلخیا وشکست ها که بره بالاتر ،زخم های عمیق تر رو که حس کنی...

کم کم ساکت میشی ومیریزی تو خودت

یه نقاب درجه یک برای خودت انتخاب میکنی ....

ومیزنی رو صورتت ...

میشی شادترین نسخه ای که خدا میتونست ازت بسازه :)


برگشتم ...
حیف که این پستم عاشقانه نشد:(((((

❤19❤

تو👦رابایدجوردیگر

دوست داشت 😘❤

تو👦رابایددرمیان لب هایم

درمردمک 👀چشمهایم👁

دروسط قلبم دقیقا درحوالی😚

نفسهایم عاشقانه 😍دوستت

داشت💏


asal8080 ... ۹۷-۷-۰۴ ۰ ۳ ۴۵

asal8080 ... ۹۷-۷-۰۴ ۰ ۳ ۴۵


عاشق هیچ وقت آدم سابق نمی شود ، یا به عزیز دلش می رسد که آن ایام بدون شک زیباترین لحظاتش را خواهد گذراند یا نمی رسد و در حسرتش روز به روز شکسته تر و منزوی تر می شود ‌‌ ، اما وای به حال عاشقی که دوره ای را با معشوق گذرانده و بعد به جدایی ختم شده . اگر اولی را بهشت فرض کنیم ، دومی را برزخ ، سومی به قطع جهنم است . آخ که بند بند وجودش پر است از خاطراتی که در به در دنباله بهانه اند سر باز کنند و روح صاحبشان را بجوند ، آنقدر که از درون کاملا تهی شود .
عشق دو رو دارد ، روی رسیدنش زیباست اما روی نرسیدنش زیباتر چرا که از رنج می گذرد و هر چه رنگ رنج می گیرد بوی ابدیت می پذیرد .
پاییز و بلندی شب های قاتل ؛ خدا به داد دسته ی سوم برسد !

سراسر گنگ ۹۷-۷-۰۲ ۱ ۶ ۵۴

سراسر گنگ ۹۷-۷-۰۲ ۱ ۶ ۵۴


❤17❤

عشق " یعنی : 😘

#خیره شدن به چشم های #مشکیت 😍

.

"عشق "یعنی : 💍

#گرفتن دست های #قشنگت 💕

.

"عشق " یعنی : 💑

#عطرتو نفس #کشیدن

.

"عشق "یعنی :

#قُفل شدن انگشتام میونه #انگشتات

.

"عشق " یعنی : 💓

وقتی سرمو #میارم بالا که نِگاهِت کنم ببینم تواَم #نگاهت به من بوده 💏

.

"عشق " یعنی : 👑

یه حس خیلی #خوبی که هیج جوره نمیشه وصفش کرد فقط باید حسش کنی با تمام #وجودت 😘

.

"عشق " یعنی : 🙈

#داشتن یه نفر که با تمام وجود دوسش داری و بهت #آرامش میده 👑💎

.

من #عاشقتم مهربون ترین #آدم دنیا

خُب راستش تو یه معجزه‌ای وسطِ زندگیِ من !😋

.

نه نه بذار یجور دیگه بگم

تو ... مثلِ ... 🙃

.

مثلِ یه چاییِ داغِ خوش رنگِ خوش طعمی،وسط یه عصرِ سردِ زمستونی !

.

دیدی چقد میچسبه؟ 😍

.

آره تو دقیقا همون حسِ خوبی،تو زندگی سردِ من، که با بودنِ تو دچار یه گرمایِ ابدی شده 🙂 💜💜

..

پ.ن:برگشتممممممممم ازامروز بدون فاطمه:((((((( یه جوری کلبشوبقول خودش میچرخونم

فاطی بدجوری عشقی:)))))))))))))


asal8080 ... ۹۷-۷-۰۱ ۰ ۳ ۴۳

asal8080 ... ۹۷-۷-۰۱ ۰ ۳ ۴۳


زندگی یعنی

همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !

صندلیت را کنار صندلیم بگذار !

همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …


با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد

و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !


دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند

حتی این روزها گاهی پرواز میکنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …


دنبال کنندگان بیانی