تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
یه دنـــ✨ــیای دخمـــ👧ـــلونه ...پراز عاشقـــــ👫ـــانه های خــ😍ـاص ویواشــــ🙈ـــکی..


۱۹ مطلب توسط «خانوم خانوما :)» ثبت شده است

میگما ببخشید اینقد اسباب زحمت میشم :(((😔

این جناب همسر ما یه هفته رفته سربازی🤧😭😭😭😢

ولی تماس نگرفته😡😠😱😭

آیا کسی هست که شماره پادگان آموزشی کچویی کرج روداشته باشه؟؟😭😭

ممنون میشم بهم بگید؟؟🙂🙂😘

تواینترنت لامصب که نبود کلافه شدم😡😡😡


اقای فضلی امیدوارم به ارزوهای قشنگت  برسی ودندان پزشک موفقی بشی :)🙂🙂

اجی ملیناوماجده جونم ممنون که پستموبازنشرکردین 😘😘😘

اگه شمانبودین من چیکا میکردم😥😥😪😪

خاک پاتونم به ارزوهای قشنگتون هرسه تون برسید🤗🤗🤗

خدایاورتون همیشه😍😍😍😄

عاشقتونم اجیای گلم

اگه نداشتم شماهاروچه خاکی به سرم میریختم😥😥

بازم بگم ممممممنوووووووونمممممممم💝💝💝


ازاونجایی که جانب بنده درگیر کارای یادواره شهدا که قراره فردابرگزار بشه بودم😕😕😕

ازانجایی که معلم ریاضیمون تخصصش ریاضی نیس😖😖😓😔

من این فصل هیچی نگرفتم...😭😭😭😭😭

دوساعت نبودم کلاس 😢😢

اومدم میبینم یه عالمه درس داده😪😪😪

دوستای خنگمم که سرکلاس بودن بازم نگرفتن ازمن بدتر ..یه چی اون ورتر انگار😤😤😤

تازه ساعت 6 😳😳

توگروه نوشته:دوازدهمیای گلم فردا امتحان ریاضی دارین یادم رفته بگم بهتون😕😕😕😒

اخه فراموشی تاچه حد🤢🤢

هلاک این حافظشم نشسته قشنگ غروب جمعه به ادم میگه ..😵😵😵

تازه نیم ساعت توشک بودم اخه مگه میشه؟؟😲😲

نشستم فاز درسخوندن ورداشتم🙃🙃

هیچی به هیچی 😩😩

من نگابه کتاب ریاضی کتاب ریاضی نگا به من😲😲

اقا کسی نیس منو از این فلاکت نجات بده😭😭

ینی فردامن بااون مدیر کاردارم 😡😡😡

واون معلم ....😡😡😡


❤22❤

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻮﺭﺕﺩﺍﺩﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﯽ ﺗﻨﺪﻭﺗﻨﺪ ﺁﺏ
ﺑﺨﻮﺭﯼ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ ﺑﺎ❌
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﮐﻨﯽ؟❌
ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺕﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ❌
ﺑﻐﻀﺘﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﺍﺯ ﻋﺮﻕ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ❌
ﺑﯿﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﺧﯿﺴﯽ❌
ﭼﺸﻤﺎتو ﺑﺒﯿﻨﻦ؟؟❌
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ❌
ﺻﺪﺍﯼ ﻫﻖ ﻫﻘﺖ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻧﺸﻪ❌
ﺑﺎﺩﺳﺖ ﺟﻠﻮ دهنتو ﺑﮕﯿﺮﯼ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ❌
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﭘﻒ ﮐﺮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ کسی ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟❌
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ !!! ﺑﮕﯽ❌
ﺧﻮﺑﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺪﺍﺕ بهش ﺑﮕﻪ❌
ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﻦ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﺎتو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮑﺖ❌
ﻧﯿﺎﺩ ..ﻧﻔﻬﻤﻦ ﻋﻤﻖ غصتو ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪﺵ ﻟﻮ ﺑﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ❌
ﻋﺠﯿﺐ ﺧﺮﺍﺑﻪ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﯼ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﭙﺮﺳﯽ :ﺩﺭﺩﺕ❌
ﭼﯿﻪ؟؟ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩتو ﺍﺫﯾﺖ❌
ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟❌
ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ❌
ﺑﺪﯼ؟؟؟❌
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ......؟؟؟؟❌
ﺍﮔﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﯽ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ❌
ﭼﯿﺰﺍﺭﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ؟؟❌
❌⬅️خیلی ﺳﺨﺘﻪ.........


اینجادیگه عاشقانه طوری  نیس😪


❤21❤+🎶

دلتنگی را فقط آغوش رفع میکند ❣
دلتنگی را شنیدن صدایش رفع میکند آنهم نه از پشت گوشی،
درست از کنار گوشت...
دلتنگی را یک ساعت زل زدن توی چشمهایش بدون حتی پلک زدن رفع میکند...
درمان دلتنگی یک کافه دنج است،بنشینی کنارش،
نور مایل بتابد به صورتش،
زل بزنی به نیم رخش،
دستش دور شانه ات باشد و صدای نفس هایش را بشنوی،
قهوه بزنی با عطر تنش
و دستش که دورت پیچیده شده را
هر چند دقیقه یکبار فشار دهی،
که بگویی ببین بودنت خیلی خوب است،
بودنت اینجا،اینطوری توی آغوشم خوب است❤
خیلی خوب

من چقد دلتنگ توام.....❤20❤

اولین باری که دلت میشکنه اولین باری که یه تلخیو توزندگیت مزه میکنی

اولین باری که بادرد اشنامیشی

فریادمیزنی حال بدتوبه همه نشون میدی ،درون وبیرونت باهم آوارمیشه،به غریبه وآشنامتوسل میشی،

واسه دردودل کردن وآروم شدن ....

تهش اینه که هر بار تو آیینه ضعیف ترین موجود دنیا رو میبینی

ازخودت و احوال پریشونت بیزارمیشی

یه مدت که بگذره .....

دوز دردا وتلخیا وشکست ها که بره بالاتر ،زخم های عمیق تر رو که حس کنی...

کم کم ساکت میشی ومیریزی تو خودت

یه نقاب درجه یک برای خودت انتخاب میکنی ....

ومیزنی رو صورتت ...

میشی شادترین نسخه ای که خدا میتونست ازت بسازه :)


برگشتم ...
حیف که این پستم عاشقانه نشد:(((((

خب .....خب....
هعی دنیا...ازقدیم ندیما گفتن؟؟
رفتنی یه روز میره ...
.
.
.
.
.


ولی من ازاون پروهام برم باز میام خخخخخ
طی جلسه ای که من با مغزم داشتم:)
باهم به این نتیجه رسیدیم که؟؟؟
یه چند وقتی فضای مجازی دورشیم
که این اعصاب داغان ما برگردد به روزاولش خخخخ
دنبال کننده های جان جانانم...
لطفا فراموشم نکنین ...میام ...میاما...ولی پنج شنبه هرهفته ...
پس از عسل واقای گنگ که نویسنده وبلاگ منن حمایت کنین
که من شرمندشون نشم...
هرچندقلبم بافضای مجازیه:)))
اما....اما...اینجامغز حکم میکنه که؟؟
بچه جان برو برو درس بخون ادم بشو
از فضای مجازیو اهنگ گوش کردن واینا
نه تنهابه جایی نمیرسی بلکه ازاینی که هستی
بدتروداغان تر خواهی شد.....
پس منم مث یه بچه حرف گوش کن:)
به سخنان مغز عزیزم گوش فرامیدم
میرم تابلکه شایدفرجی شد وادم شدم  خخخخخ
لطفا تنها نزارین این کلبه عاشقونه رو
که این کلبه بخاطروجودش شماس که میچرخه:)
قول میدم پنج شنبه هاسربزنم ویه پست توپ بذارم:)

عاشق همتونم
مواظب خودتون بدجورباشین
امضا:فاطمه خانوم خانومانویسنده وبلاگ عاشقانه طوری

خانوم خانوما :) ۹۷-۶-۳۰ ۷ ۳ ۱۰۵

خانوم خانوما :) ۹۷-۶-۳۰ ۷ ۳ ۱۰۵


❤16❤

گاهے دلت فقط یک "جانم" مےخواهد
یک جانم سادہ..حتے بے بهانہ..فقط یک جانم..😍
.
صدایت کہ کرد ..اسمت را کہ با عشق بہ زبان آورد.. بلہ نگو.. در بلہ هیچ حس و حالے نیست😍😊
.
اصلا جانم مثل آغوش است...😍
از یاد نمےرود
هیچ جانمے از یاد هیچ زنے نمیرود 😍
.
زن کہ باشے با یک جانم سادہ قرار میگیرے
آرام مےشوے
قرارش مےشوے...😍😘
آرامش مےکند😍
.
همین یک جانم قوت قلبش مےشود
حواست باشد ؛ جانم را کہ گفتے یواشکے نگاهش کنے تا برق چشمانش را ببینے
قرارش را ببینے...😍😘😊
.
ببینے چہ میکند همین یک "جانم" سادہ😍😘
.

عشق تو هوس نیست کہ باشد یا نباشد
نفس است...تا باشے..تا باشم😍😊
.
من حالم با تو خیلی خوبه دیگه چیزی مهم نیست


❤15❤

اعتراف میکنم
دوست دارمَت ! ❤
یک جور خاص ...
کمی عاشق تر از حَوا
کمی مَجنون تر از لیلی ...💏
کَمی شیرین تر از فرهاد ...
وابسته ات شدم !!
انچنان که ماه به آسمان ...
ماهی به دَریا ...
وآدمی به نفَس ...
وابَستگی دارد ...
جانانه بگویمت عشق جانِ من "🙃💜 میخواهَمت "
و این خودش
در عصرِ ما
آغاز داستانی عاشقانه است


۱ ۲

زندگی یعنی

همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !

صندلیت را کنار صندلیم بگذار !

همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …


با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد

و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !


دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند

حتی این روزها گاهی پرواز میکنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …


دنبال کنندگان بیانی